Skoč na navigaci

Projekt Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170

zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Mojmír Kopecký a Ing. arch. Tomáš Kopecký
Atelier Tišnovka

Plánovaná podoba nového domu

V období květen 2016 až březen 2017 jsme několikrát předkládali Magistrátu města Brna Projektový záměr stavby nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro nástroj ITI.

V rámci výzvy č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“ byl náš projektový záměr schválen a doporučen k realizaci. Splňoval specifické cíle iROP pro Brněnskou metropolitní oblast:
zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (2.1)
doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb (D.2)

Vývoj prací na projektu

25. 4. 2017    podána žádost o stavební povolení
4. 5. 2017      finalizace žádost o podporu prostřednictvím aplikace MS2014+ (iROP)
13. 7. 2017    žádost o podporu projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí
14. 7. 2017    Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou
(nutné doložit pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení)
3. 1. 2018      Stavební povolení vydáno
1. 2. 2018      Nabytí právní moci Stavebního povolení a doložení k žádosti o podporu formou změny žádosti
1. 3. 2018      Žádost o změnu (vložení pravomocného stavebního povolení) schválena.
22. 3. 2018    Žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu.
28. 3. 2018    Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
6 - 9 / 2018   probíhá výberové řízení na dodavatele stavby
10 / 2018       začíná realizace stavby

Finanční rozvaha

Náklady
rozpočet stavby včetně demolice stávajícího objektu (projekt iROP)44 997 376
co se do rozpočtu projektu iROP nevešlo:
- zelená střecha a zeleň (živičné krytiny)930 577
- prováděcí dokumentace946 220
- chlazení budovy453 750
CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU47 327 923
Zdroje financování
dotace EU a státního rozpočtu (95 % projektu iROP)42 747 507
spoluúčast investora (5% projektu iROP)2 249 867
dofinancování (co se do projektu nevešlo)2 330 547
celkové potřebné dofinancování4 580 416
CELKOVÁ VÝŠE POTŘEBNÝCH FINANCÍ47 327 923

Popis nové stavby

V plánu je využít veškerého prostoru pozemku, který k domu patří.

Kromě technického zázemí a parkoviště zde bude umístěna interaktivní učebna pro nácvik různých dovedností v úplné tmě a pro prezentaci problematiky slepoty (pro odbornou i laickou veřejnost), dále učebna pro skupinovou výuku nejen práce s PC se speciálním vybavením pro zrakově postižené uživatele.

Vstupní prostory budou obsahovat recepci s poradnou pro první kontakt s návštěvníky a také prodejnu výrobků Dílny HapAteliér. Zadní prostor bude v pravé části obsahovat velkou zasedací místnost pro přednáškovou a školící činnost a besedy s možností rozdělení prostoru na dvě části. V levé části bude dílna HapAteliér s veškerým zázemím i s pracovnami pro individuální práci s klienty a pro pracovníky dílny.

Zde se bude nacházet řídící centrum domu (ředitelna a sekretariát), dále pracovna Dispečinku asistenčních služeb a především víceúčelová místnost s průchodem na terasu – pro sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitaci.

Třetí patro bude náležet Poradně pro zrakově postižené (poskytování odborného sociálního poradenství), pracovnám pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb a sociální rehabilitace, pro individuální výuku práce s PC se speciálním vybavením pro zrakově postižené uživatele a učebnou s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené.

Nejvyšší patro budovy bude patřit klubovně pro skupinové cvičení, tréninky paměti, a další aktivity, bude zde cvičná kuchyně pro nácvik dovedností v kuchyni (vaření a stolování), a další pracovny pro sociální pracovníky a pro individuální práce s klientem.

Vizualizace:

pohled na dům z Chaloupkovy ulice

Pohled na dům z Chaloupkovy ulice.

pohled na dům z Chaloupkovy ulice

Pohled na dům z Chaloupkovy ulice.

pohled na terasu v 1. patře

Pohled na terasu v 1. patře.

Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-2018


Hostováno na WEDOSu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - logo návrat na úvodní stranu

Při najetí kurzorem myši nad obrázek se zobrazí pohled na plánovanou podobu domu po přestavbě.